Meteor® og miljøet

Hos Meteor® tester vi alle vores pejse og brændeovne. Prøvningerne foretages af Teknologisk Institut.
Pejsene er alle CE godkendte med et særdeles positivt resultat.

På samtlige test områder ligger Meteors pejse markant under det tilladte, og sikrer derfor en god forbrænding.
Se prøveresultater og sammenligning for Meteors Jupiter 470 XL model.

Meteor Jupiter 470 XL resultater

Partikelemission efter NS 3058:

3,28g/kg (tørstof) middelværdi (maks. 10)

Partikelemission efter NS 3058:

4,05g/kg (tørstof) maksimalt (maks. 20)

Støvemission efter DIN plus:

15mg/Nm3 ved 13% O2 (maks. 40)

Ifølge DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi – bidrager brændeovne specifikt med 6 - 10% af de partikler, der er i luften, hvis man måler i et villaområde med mange brændeovne.

"Over de seneste 11 år har danske brændeovne reduceret udledningen af partikler med 60% og hele 20% alene over de seneste 3 år."

Ecodesign 2022

Alle Meteor pejseindsatse og brændeovne samt Svendsen brændeovne lever op til de fastsatte krav til ECODESIGN 2022, som trådte i kraft pr. 1. januar 2022.

Du er derfor sikret en kvalitetsovn med stort fokus på miljøet, en ren og en god forbrænding.

Prøvningsresultater og godkendelser