top of page

Meteor og miljøet

Meteor er medlem af DAPO – foreningen af leverandører af pejse og brændeovne i Danmark. Fyrring med træ er en CO2 neutral forbrænding, da forbrændingen kun udskiller den mængde CO2, som træet har optaget.

 

Hos Meteor tester vi alle vore pejse. Prøvningen er foretaget af Teknologisk Institut. Pejsene er alle CE godkendte og DIN+ testede med et særdeles positivt resultat.

 

På samtlige test områder ligger Meteors pejse markant under det maksimalt godkendte, og sikrer derfor en CO2 venlig forbrænding. Meteors Jupiter 470 XL model er testet med følgende resultat og sammenligning:

 

 

Partikelemission efter NS 3058:

Partikelemission efter NS 3058:

Støvemission efter DIN plus:

3,28g/kg (tørstof) middelværdi (maks. 10)

4,05g/kg (tørstof) maksimalt (maks. 20)

15mg/Nm3 ved 13% O2 (maks. 40)

Se skorstensfejserlaugets informationsbrochure her.

"Over de seneste 11 år har danske brændeovne reduceret udledningen af partikler med 60% og hele 20% alene over de seneste 3 år."

 

Kilde: Skorstensfejerlauget

Ifølge DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi – bidrager brændeovne specifikt med 6 - 10% af de partikler, der er i luften, hvis man måler i et villaområde med mange brændeovne.

 

Kilde: Skorstensfejerlauget

ECODESIGN 2022

Alle Meteor pejseindsatse og brændeovne samt Svendsen brændeovne lever op til de fastsatte krav til ECODESIGN 2022, som træder i kraft pr. 1. januar 2022.

 

Du er derfor sikret en bæredygtig ovn med stort fokus på en ren luftkvalitet og miljøvenlig forbrænding.

eco uden baggrund.png
bottom of page