top of page

Fyrringsvejledning

 

Brændselstyper

 

Pejseindsatsen er kun EN-godkendt til fyring med træ. Det anbefales, at bruge kløvet birke- eller bøgetræ, der har været opbevaret minimum 1 år, helst 2 år, udendørs under tag. Træ der opbevares indendørs, har tendens til at blive for tørt og afbrænde for hurtigt. Det er dog altid en god ide at tage brændet ind 2-3 dage før brug.

Ege- og fyrretræ skal opbevares 2 år, inden det tages i brug, da træet kan indeholde stoffer, der kan være skadelige for pejseindsatsen.

 

Det er forbudt, at fyre med spånplader, lakeret, malet eller imprægneret træ, plast, flydende brændsler samt gummi. Mælkekartoner og aviser indeholder stoffer, der kan skade glasset

 

Optænding

 

Når der tændes op i deres pejseindsats, anbefaler vi at det gøres efter ”top down” metoden, start med at placere 2-3 stykker brænde i bunden af brændkammeret. Ovenpå lægges ca. 1 kg tørt kløvet pindebrænde stablet på kryds og tværs som et bjælkehus, samt 2-3 sprittabletter, eller lignende. Det vigtigt at luftspjældet er fuldt åbent, glaslågen kan evt. stilles lidt på klem ved, at benytte det yderste hak på håndtaget. Lad luftspjæld og låge stå sådan i yderligere 10-20 min for ikke at få tilsodet glasset, og samtidig få skabt et godt gløde lag til den rigtige indfyring kan begynde. Bålet skal være brændt helt ned til gløder (der er ikke flere flammer). Lågen åbnes forsigtigt, så der ikke trækkes røg og aske ud, fordel herefter gløderne i et jævnt lag og træk dem helt frem mod glaslågen.

 

Indfyring

 

Ved indfyring lægges 2-3 træstykker, ca. 10 cm inde i 2 lag, parallelt med indsatsens forside på gløderne, ca. 2 – 2,5 kg. Lågen stilles på klem i det yderste hak og luftindtaget over lågen skal stå helt åbent, da det er spjældet for den forvarmede luft. Når ilden har godt fat lukkes lågen igen og efter ca. 5 min, eller til der er blivende klare flammer kan spjældet reguleres gradvis ind. Når brændet er brændt ned til gløder efter ca 1 time startes der forfra.

Varmemængden reguleres ved indfyret træmængde. Fyr mindre og oftere. Det er vigtigt, at træet er tørt og godt kløvet, således at overfladen på træstykkerne er stor. Derved opnår man den bedste afgasning og dermed den bedste forbrænding. OBS max påfyldning op til nederste række huller i bagpladen.

 

Forbrænding

 

Det gælder altid om at fyre så det er klart når man kigger ind i ovnen, ellers må der tilføres mere luft. Det er altid fornuftig at have et askelag liggende i ovnen, det letter optændingen, og isolerer samtidig nedefter. Asken fjernes efter behov.

Hurtig eller kraftig varme
Hurtig eller kraftig varme opnås, hvis der afbrændes mange små stykker træ.

 

Lang brændtid

 

Lang brændtid opnås, hvis der afbrændes få, meget store stykker træ, som ikke er kløvet ret meget. Pejsen er ikke konstrueret til at kunne brænde over om natten, da det giver en dårlig forbrænding at holde pejsen på en for lav temperatur. Der vil dannes meget sod, da man ikke kan brænde alle gasserne i træet af.

 

For svag fyring

 

Er Vermaculiten i brændkammeret sort efter en indfyring, er det et tegn på, at man ikke har en miljørigtig forbrænding, dvs. at pejsen forurener. Der skal derfor tilføres bålet mere ilt, så der opnås en højere temperatur i brændkammeret. Derved frigives alle træets gasser. Soddannelsen kan også skyldes vådt træ, for dårligt træk i skorstenen eller forkert fyring.

 

Advarsel!

 

 Dele af pejsen, især de udvendige flader vil blive varme under driften. Der bør derfor udvises fornøden forsigtighed.

Læg 2 stykker brænde med barken nedad i bunden

Ovenpå lægger du 10 til 15 stykker optændingspinde med god luft imellem

Mellem de øverste pinde lægger du 1 til 4 optændingsposer (Optændingsblokke eller aviskugler)

Sæt ild til poserne så træet brænder oppefra og ned

Vedligeholdelse

 

Udvendig rengøring

 

 Rengøring bør kun foretages når pejsen er kold. Den daglige vedligeholdelse indskrænker sig til et minimum. Det nemmeste er at støvsuge pejsen udvendig med et lille mundstykke med bløde børster. Du kan også bruge en tør klud eller en blød støvkost. Men kun på en kold pejs. 

 

Serviceeftersyn 

 

Mindst hvert anden år bør indsatsen få et grundigt forebyggende serviceeftersyn. Eftersynet omfatter bl.a.: Grundig rengøring af pejsen, smøring af hængsler med kobberfedt, kontrol af luftsjæld, justering af håndtag/låge, kontrol af varmeisolerende materiale og kontrol af pakninger samt evt. udskiftning.

 

Eftersyn skal gennemføres af kvalificeret montør. Brug kun originale reservedele. Husk altid, at sørge for adgang til rengøring af pejsen, røggasforbindelsesstykket og skorstensrøret. 

 

OBS!

 

Vedr. fyring i en ny ovn må der påregnes nogen røg og lugt ved de første fyringer, idet stålpladerne på Meteors pejseindsatse, er malet med en speciel varmebestandig maling. Luft derfor godt ud i rummet efter de første opfyringer. Der gøres opmærksom på, at der ikke gives garanti på glas og keramiske.

Skorstenen

 

Et godt træk har afgørende betydning 

 

Et godt træk i din skorsten har afgørende betydning for, hvor godt din pejseindsats kommer til, at brænde. Bemærk, at der skal være rensemulighed evt. adgang til renselåger.

 

Skorstenens virksomme højde skal typisk være ca. 4 meter. Skorstenens lysning skal være min. Ø 150mm. Alle samlinger og tilslutninger skal være tætte. Skorstenstrækket skal min. Være 1,4mm vandsøjle (14 Pa).

 

For at forebygge risiko for skorstensbrand skal skorstenen renses årligt. Røgrør og røgkammeret skal renses samtidigt med skorstenen. Såfremt skorstenens højde umuliggør rensning oppefra, skal der monteres en renselem.


I tilfælde af skorstensbrand lukkes der for samtlige spjæld og brandvæsenet kontaktes. Før videre ibrugtagning kontrolleres skorstenen af skorstensfejeren.

 

Husk altid, at kontrollere for blokeringer inden genoptænding og/eller en længere stilstandsperiode Det anbefales at forsyne skorsten eller røgrør med et reguleringsspjæld, så skorstens-trækket kan reguleres på dage med kraftig blæst. Spjældet må dog maks. kunne lukke røgrøret 80%.

 

Skorstensfejer

 

Når din nye pejseindsats er monteret, skal du huske at anmelde installationen til skorstensfejeren. Til dels skal installationen synes og til dels skal skorstenen fremover renses af skorstensfejeren

bottom of page